El BSC i Microsoft creen un centre de recerca conjunt a Barcelona

1 Feb 2008
Informacions (UPC)

Download pdf